REGULIERE BLOKFLUITLES
Privéles wekelijks/twee-wekelijks

45 min: 44,--
60 min: 55,--

 

Duoles wekelijks/twee-wekelijks
45 min: 28,--
60 min: 35,--

 

Ensembleles wekelijks/twee-wekelijks
60 min: 19,50 – 25,-- (afhankelijk van het aantal spelers)

 

Proefles
30 min: 23,-- privé
30 min: 16,-- duo p.p.
30 min: 12,-- trio p.p.

Strippenkaart

Koop van tevoren 10 lessen naar keuze in en heb een jaar de tijd om ze te komen halen.

 

Kies je les en tel 10% op bij de betreffende lesprijs. Voorbeeld: je kiest voor een solo-les van 45 minuten: 10 x €44= €440,00 + 10% (€44)= €484)

 

* Geldig tot juli ’21, prijzen in euro

** In verband met Corona vinden alle offline lessen plaats In het Koorenhuis Den Haag. Op deze locatie is veilige afstand tussen leerling en docent gewaarborgd. Van de leerling wordt hiervoor een kleine tegemoetkoming in de extra huurkosten van ca. €4 per lesuur gevraagd.
 

Kleine letters

• Deze prijzen gelden per 20 wekelijkse of 10 tweewekelijkse lessen, na het prikken van data dienen de lessen vooruit betaald te worden.
• Strippenkaart is 1 kalenderjaar geldig.
• Je kunt ook kiezen voor losse lessen die ad-hoc worden afgesproken. Dan geldt een toeslag van 20%.
• Voor volwassenen (beginners & gevorderden vanaf 16 jaar.
• Bij afmelding van de regelmatige blokfluitles binnen 24 uur wordt besproken les gerekend.
• Bij afmelding van een strippenkaartles binnen 48 uur wordt besproken les gerekend.
• Een tijdige afgezegde muziekles kan worden ingehaald voor de laatste les van de afgesproken periode.
• Wanneer je geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid/zwangerschap, dienen binnen verzuimperiode tenminste 4 lessen doorbetaald te worden.
• Indien  verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na 10 gemiste lessen gedurende een aaneengesloten periode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
• Indien ik verhinderd ben wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid, dienen maximaal 2 lessen doorbetaald te worden binnen de verzuimperiode. Daarna is geen lesgeld meer verschuldigd.