REGULIERE BLOKFLUITLESSEN
Privéles wekelijks/twee-wekelijks

45 min: 42,--
60 min: 54,--

 

Duoles wekelijks/twee-wekelijks
45 min: 27,50,--
60 min: 34,--

 

Ensembleles wekelijks/twee-wekelijks
60 min: 18,50 – 24,-- (afhankelijk van het aantal spelers)

 

Proefles
30 min: 22,-- privé
30 min: 15,-- duo p.p.
30 min: 11,-- trio p.p.

Strippenkaart

Koop van tevoren 10 lessen naar keuze in en heb een jaar de tijd om ze te komen halen.

 

Kies je les en tel 10% op bij de betreffende lesprijs. Voorbeeld: je kiest voor een solo-les van 45 minuten: 10 x €42= €420,00 + 10% (€42)= €462)

 

* geldig tot juli ’20, prijzen in euro
 

Kleine letters

• Deze prijzen gelden per 10 wekelijkse of tweewekelijkse lessen, na het prikken van data dienen de lessen vooruit betaald te worden.
• Strippenkaart is 1 kalenderjaar geldig. Maximaal 2 strippenkaarten per jaar.
• Je kunt ook kiezen voor losse lessen die ad-hoc worden afgesproken. Dan geldt een toeslag van 20%.
• Voor volwassenen vanaf 16 jaar.
• Bij afmelding van de regelmatige les binnen 24 uur wordt besproken les gerekend.
• Bij afmelding van een strippenkaartles binnen 48 uur wordt besproken les gerekend.
• Een tijdige afgezegde les kan worden ingehaald voor de laatste les van de afgesproken periode.
• Wanneer je geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid/zwangerschap, dienen binnen verzuimperiode tenminste 4 lessen doorbetaald te worden.
• Indien  verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na 10 gemiste lessen gedurende een aaneengesloten periode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
• Indien ik verhinderd ben wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid, dienen maximaal 2 lessen doorbetaald te worden binnen de verzuimperiode. Daarna is geen lesgeld meer verschuldigd.